S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Potřebujete více informací k výrobkům?

Kontaktujte nás tu

 

 

NOVINKY

arr3Čeští plátci DPH pozor ... čtěte zdeSvetpristroju.cz je prevádzkovaný slovenskou spoločnosťou Varga Trade s.r.o., IČO 46043357, DIČ... arr3Slovenský zákazník?Cena prepravy Vám bude manuálne upravená / doložená do vašej objednávky pri našom potvrdení. Cenník...

KONTAKTY

Varga Trade s.r.o.
Mochovská 32
Levice, SR
tel: +421 918 974 970
napište nám

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Vaše cena vč.RP 905 Kč
skladem

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Varga Trade s.r.o.    

se sídlem Mochovská ul. 3458/32, 93405 Levice, Slovensko

Identifikační číslo / IČ:  46043357.   DIČ / IČ DPH: SK2023202137

zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, Vložka číslo: 28483/N. Společnost je plátcem DPH. Zastoupena jednatelem Gabriel Varga.

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.svetpristroju.cz

 

Číslo účtu v CZK pro České zákazníky:

Klasický "český tuzemský" formát: 2800116641 / 2010

IBAN: CZ38 2010 0000 0028 0011 6641

BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Kontaktní údaje:

Tel: +421 918 974 970

Email: info@svetpristroju.cz

 

1.           ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Varga Trade s.r.o., se sídlem Mochovská  ul. 3458/32, 93405 Levice, Slovensko, identifikační číslo: 46043357, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, Vložka číslo: 28483/N (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.svetpristroju.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.        Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo slovenském jazyce.

1.5.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.           UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.        Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.        Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.           UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.        Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.        Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

3.4.        Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.        Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.        Bezodkladně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

3.8.       V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

3.9.       Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle prodávajícího nebo elektronickou zprávou na email prodávajícího, obě uvedené v těchto obchodních podmínkách.

3.10.      V případě, že došlo ke zjevné technické vadě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně vadnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky dle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o vadě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

3.11.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4.           CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) Na dobírku (v hotovosti nebo platební kartou) v místě určeném kupujícím v objednávce nebo při osobním odběru ve výdejně zásilek.

b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2800116641/2010 vedený ve FIO bance (dále jen „účet prodávajícího“).

c) bezhotovostně prostřednictvím aktuálního platebního systému na webové stránce.

4.2.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.        Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.        V případě platby v hotovosti, na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.        Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4.7.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.        Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle prodávající kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo společně se zásilkou.

4.9.      Recyklační poplatky jsou již zahrnuty v ceně zboží

 

5.           ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.        Kupující bere na vědomí, že dle občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

5.1.1.    zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

5.1.2.    zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.3.    zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil. Např. inhalátory, neurostimulátory, teploměry, zubní kartáčky a pod. lze pouze vrátit pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužívané. Po vzájemné dohodě je možné vrátit i používané zboží, avšak vracená částka bude snížena o hodnotu vyměnitelného příslušenství, které nelze z hygienických důvodů vrátit (např. příslušenství k inhalátorům apod.).

5.1.4.    zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

5.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

5.2.1.    poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

5.2.2.    poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

5.2.3.    první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

5.3.        Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit elektronický formulář na stránce prodávajícího, vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, zasláním požadavku na fakturační adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@svetpristroju.cz. Avizovat odstoupení od smlouvy lze také telefonicky nebo SMS na +421918974970.

5.4.        V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (není-li uvedeno jinak, např. vrácení zboží zdarma v rámci akce), a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácení zboží formou dobírky nebude akceptováno, resp. dobírka nebude převzata!

5.5.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.6.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.        Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží, když není možné závazně objednávku potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-maily apod.), nebo v případě, že se ukáže, že kupující v minulosti nepřevzal zásilku bez uvedení důvodu, nedodržel obchodní podmínky a pod. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

6.           PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.        V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.        Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.        V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.        Kupující je povinen zkontrolovat přepravní obal zásilky (obálku, krabici apod.) a převzít ji jen pokud není viditelně poškozena. V opačném případě je nutné převzetí zásilky odmítnout a kontaktovat prodávajícího pro sjednání dalšího postupu. V případě, že obsah poškozené zásilky kupující nutně potřebuje, je nezbytné, aby její převzetí podepsal s výhradou – na formuláři od řidiče stručně popsal problém, přepravní obal před rozbalením i vnitřek zásilky vyfotil a kontaktoval prodávajícího. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu (u všech způsobů přepravy) i porušený přepravní obal (po vyjmutí zásilky z úložného boxu) je nutno prodávajícímu nahlásit bez zbytečného odkladu. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány.

6.5.        Dodání objednaného zboží bude dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizováno v co nejkratším termínu. V případě dostupnosti zboží (tzv. zboží skladem) je to obvykle do 1 až 3 pracovních dnů. Dodací lhůty lze prodloužit po dohodě s kupujícím.

6.6.        Zpětný odběr: dle zákona o odpadech nabízíme zákazníkům možnost bezplatného odběru starého zboží / elektrospotřebiče stejného funkčního zaměření a formou kus za kus. Starý spotřebič lze předat na jednom ze sběrných dvorů / míst. Starý spotřebič lze předat i kurýrovi, ale pouze po předchozí domluvě s prodávajícím. Je totiž nutné, abychom takovou zpětnou přepravu u přepravní společnosti objednali předem a nemusí to být tatáž společnost, která Vám zboží doveze. Pro více informací nás kontaktujte telefonicky.

 

7.           PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2.        Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

7.3.        Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

7.3.1.    odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

7.3.2.    je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

7.3.3.    je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.4.        Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

7.4.1.    je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

7.4.2.    věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

7.4.3.    je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

7.4.4.    věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

7.5.        Ustanovení čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.6.        Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

7.7.        Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.8.        Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 7.3 a čl. 7.4 obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn

7.8.1.    po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,

7.8.2.    po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.

7.9.        Ustanovení čl. 7.8 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.10.      Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2 obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

7.11.      Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

7.12.      Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7.13.      Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

7.14.      Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

7.14.1.  prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13 obchodních podmínek,

7.14.2.  se vada projeví opakovaně,

7.14.3.  je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

7.14.4.  je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.15.      Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.14 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

7.16.      Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

7.17.      S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.18.      Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

7.19.      Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.20.      Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.21.      Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Mochovská 32, Levice, Slovensko, telefonicky na čísle +421918974970, prostřednictvím elektronického formuláře - zde druhý v pořadí, či elektronickou poštou na adrese info@svetpristroju.cz

7.22.      Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.23.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.24.      Reklamační řád prodávajícího.

Na zboží poskytujeme minimální zákonnou záruku v trvání 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Při reklamaci má kupující nárok žádat opravu zboží, přiměřené snížení kupní ceny (záruka se pak již nevztahuje na vadnou součást výrobku), výměnu zboží za nové, vrácení peněz. Prodávající má vzhledem k okolnostem a povaze výrobku právo se rozhodnout zda bude reklamovaný výrobek opraven, vyměněn za nový nebo bude kupujícímu vrácena kupní cena výrobku již při první reklamaci. Kupující má právo na definitivní vrácení peněz až při třetí reklamaci během záruční doby, což v praxi znamená, že při třetí reklamaci již prodávající nemá právo se rozhodnout, zda bude výrobek znovu opravován, ale musí neprodleně vyhovět žádosti kupujícího o vrácení peněz.

Doba vyřízení reklamace se do záruční doby nepočítá, což v praxi znamená, že o tuto dobu se záruční doba prodlouží.

Jelikož se ke každé reklamaci přistupuje individuálně a některé produkty jsou zasílány přímo do servisu nebo k distributorovi, a některé jsou nejprve doručeny k nám, tak Vás žádáme neposílat nám zboží bez předchozího kontaktu a vyčkání na další instrukce. Urychlené jednání kupujícího bez předchozí dohody v tomto případě může vést jen k prodloužení doby na vyřízení reklamace.

Přepravu reklamovaného výrobku od kupujícího zajistí prodávající za pomoci své smluvní přepravní společnosti, přepravní společnosti servisního střediska, nebo přes výdejní / přijímací místa a na své náklady. V případě, že se kupující rozhodne reklamovaný výrobek vrátit jiným způsobem než prodávající nabízí, kupující může tak učinit, ale náklady na přepravu kupujícímu nemusí být proplaceny, zejména jsou-li vyšší než běžné poštovní náklady.

Ve všech případech je nutné i reklamované zboží důkladně zabalit, aby nedošlo k dalšímu poškození. Je-li u výrobku reklamována nefunkčnost a výrobek se vrátí vážně mechanicky poškozený v důsledku neopatrného zabalení, tak reklamace nemusí být uznána.

7.25.       Zamítnutí reklamace kupujícího a odborné posouzení znalcům.

Jedním z možných způsobů ukončení reklamačního řízení vůči kupujícímu je zamítnutí reklamace. Aby však bylo takové zamítnutí odůvodněno a nemohlo kupujícího jako spotřebitele poškodit, musí mít kupujíci možnost nechat zhodnotit vady výrobku a jejich původ nezávislou třetí stranou.

Pokud kupujíci uplatní reklamaci během prvních 12 měsíců od koupě výrobku, může být jeho reklamace zamítnuta výhradně na základě výsledků odborného posouzení. Odborné posouzení přitom může provést pouze znalec, autorizovaná nebo notifikovaná osoba, osoba oprávněná výrobcem k provádění záručních oprav – takzvaná určená osoba. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nese v tomto případě všechny na něj vynaložené náklady prodávající.

V případě, že kupující uplatní reklamaci výrobku až po uplynutí 12 měsíců od koupě, může prodávající i reklamaci zamítnout na základě vlastního posouzení. Avšak i v takovém případě je prodávající povinen kupujícího poučit o možnosti zaslat výrobek k odbornému posouzení. Náklady spojené s odborným posouzením nese v této situaci kupující pouze v případě, že výrobek zašle k odbornému posouzení znalci, autorizované nebo oznámené osobě. Pokud výrobek kupující zašle pro tento účel určené osobě (záručnímu servisu), nese i v tomto případě náklady prodávající, a to bez ohledu na výsledek posouzení. Pokud odborné posouzení prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, má kupující právo uplatnit reklamaci znovu, tuto reklamaci pak nelze zamítnout. Zároveň je prodávající do 14 dnů ode dne jejího uplatnění povinen uhradit kupujícímu veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení.

7.26.       Baterie má charakter spotřebního materiálu, má svoji dobu provozu, schopnosti a životnosti, které jsou závislé na způsobu používání. Záruka se nevztahuje na úbytek kapacity baterie ani na její úplnou ztrátu způsobenou běžným používáním a dobou používání. Výrobní vlastností prodávané baterie je schopnost zachovat si stejnou kvalitu jako v době prodeje jen po dobu 6 měsíců, přičemž po této lhůtě jsou jakékoli projevy ve vlastnostech baterie v podobě úbytku její výkonnosti už jen projevem jejího přirozeného opotřebení, což není považováno za vadu baterie.

 

8.           DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.        Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.        Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení zákona 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

8.3.        Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

8.4.        K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je Slovenská obchodní inspekce, se sídlem: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Slovenská obchodní inspekce, Ústřední alternativního řešení sporů, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr lze využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.        Evropské spotřebitelské centrum Slovenská republika, se sídlem Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislavě, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on - line ao změně nařízení ( ES ) č . 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.        Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Okresní úřad odbor živnostenského podnikání. Slovenská obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů .

 

9.           OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.        Kompletní znění naleznete zde svetpristroju.cz/ochrana-osobnich-udaju

 

10.         DORUČOVÁNÍ

10.1.      Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

11.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí slovenským právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4.      Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5.      Kalibrační certifikáty a externí servis

Nabízené produkty jsou v souladu s požadavky o shodě (CE, ceritificate of comformity). Tyto certifikáty jsou u výrobce a na požádání by měly být jejich kopie dostupné. K některým produktům je však možné od příslušných úřadů, ústavů či společností nad získat kalibrační či jiné certifikáty. Tato činnost a veškeré náklady související s touto činností jsou výslovně volbou kupujícího a prodávající je kupujícímu neuhrazuje a neproplácí a to v obou - v případě kladného nebo záporného stanoviska příslušné organizace.

11.6.     Ověřování spotřebitelských recenzí uváděných na webové stránce.

Recenzi může zadat jen ten kupující, který uskutečnil nákup, a tedy totožnost hodnotitele je ověřena e-mailovou adresou, která byla uvedena při objednávce.

11.7.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Varga Trade s.r.o., Mochovská 32, 93405, Levice, Slovensko, adresa elektronické pošty info@svetpristroju.cz, telefon +421918974970. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

 

V Leviciach dne 6.9.2023     

MThiMjc0ZT